Jag vill ha min systers barn här

Jag har varit hos en jurist i linköping i går. Han ska hjälpa mig att söka vårdnaden om min systers barn. Hon är ju tvångsintagen på rehab igen för etthundraförtiofjärde gången och barnen är just nu omhändertagna av socialen. Men jag har både utrymme och tillräckligt bra ekonomi för att de borde kunna lämna dem i min vårdnad i stället. Jag vet att jag kan ge dem tryggheten de behöver och jag vet att de älskar mig. De vet dessutom att jag trots att hon gör mig galen med sitt själviska liv älskar deras mamma. Hon är ju trots allt min syster. Jag hoppas få vårdnaden.

By candida, Nov. 12, 2013, 12:28 p.m.